fascynujące możliwości na wielu polach

W procesie rekrutacji na wybrane stanowsika zostaniesz poproszony o wypełnienie kwestionariusza osobowości i/lub testu zdolności. Współpracujemy z firmą TalentQ, która oferuje szereg narzędzi oceny dostępnych on-line.

Zaproszenie do wypełnienia testu otrzymasz drogą mailową. Zalecamy wypełnienie kwestionariusza w warunkach pozwalających na skupienie się i zapewniających komfort podczas odpowiadania na zawarte w nim pytania. Po wypełnieniu testu otrzymasz krótki raport z wynikami.

Kwestionariusz osobowości

Kwestionariusz pozwala na dokonanie pomiaru najbardziej preferowanych zachowań jednostki w środowisku pracy. Wyniki kwestionariusza zawierają informacje o tym jak osoba ocenia:

 • styl, w jakim współpracuje z innymi oraz zarządza relacjami

  na ile swobodnie komunikuje się z innymi a ile potrafi wywierać wpływ na innych, do jakiego stopnia wspiera otoczenie i z nim współpracuje

 • styl myślenia oraz sposoby zarządzania zadaniami

  w jaki sposób analizuje dane, czy lubi pracę koncepcyjną i nad nowymi pomysłami, w jaki sposób planuje i organizuje swoją pracę

 • emocje i sposoby radzenia sobie ze zmianami

  w jaki sposób przystosowuje się do nowych sytuacji, radzi sobie ze stresem i co jest dla niej motorem do działania

Stanowiska: Managerskie, Sprzedażowe, Eksperckie 1

Czas wypełniania: Nieograniczony, wypełnienie formularza zajmuje średnio 30-40 min

Testy zdolności

Testy pozwalają na ocenę zdolności oraz potencjału osoby do wykonywania określonej pracy. Testy zdolności są testami dynamicznymi (adaptatywnymi) co oznacza, że same dostosowują poziom trudności.

 • określanie zdolności rozumowania logicznego

  na ile swobodnie komunikuje się z innymi a ile potrafi wywierać wpływ na innych, do jakiego

  Stanowiska: Managerskie, Sprzedażowe, Eksperckie 1

  Czas wypełniania: 12min

 • określanie zdolności rozumowania numerycznego

  w jaki sposób analizuje dane, czy lubi pracę koncepcyjną i nad nowymi pomysłami, w jaki sposób planuje i organizuje swoją pracę

  Stanowiska: Managerskie, Sprzedażowe, Eksperckie 1

  Czas wypełniania: 16min

 • określanie zdolności rozumowania werbalnego

  w jaki sposób przystosowuje się do nowych sytuacji, radzi sobie ze stresem i co jest dla niej motorem do działania

  Stanowiska: Managerskie, Sprzedażowe, Eksperckie 1

  Czas wypełniania: 16min


1 Grupa samodzielnych stanowisk, od osób zajmujących te stanowiska wymaga się określonych zdolności logicznych, werbalnych lub liczbowych i/lub odpowiednich cech osobowości, które zapewnią dopasowanie profilu osobowego do wymagań stanowiskowych (np.odporności na stres, sumienności, współpracy).