Poštujemo različitost

Ringier Serbia je posvećen primeni visokih etičkih standarda u svim novinarskim i izdavačkim aktivnostima, odnosima sa poslovnim partnerima i konkurencijom, i sa svojim zaposlenima.

Etičko ponašanje je osnova kulture kompanije Ringier Serbia i njegova primena očekuje se od svakog zaposlenog u preduzeću, bez obzira na njegov položaj. Kodeks ponašanja kompanije Ringier AG se odnosi na sve naše zaposlene širom sveta.

On je osmišljen tako da reafirmiše i promoviše norme i standarde koje smo sebi postavili, a koje neguju naš kredibilitet. Uputstva data u kodeksu ponašanja pomažu našim zaposlenima pri donošenju odgovornih odluka prilikom kontakta sa kolegama, vlastima i institucijama ili širom javnosti.

Preuzmi kodeks ponašanja