Korporativna odgovornost

Ekološki unapređeno poslovanje

Svesni smo uticaja koje naše aktivnosti imaju na životnu sredinu. Glavni materijal koji koristimo je papir. I zato posebnu pažnju posvećujemo upravljanju tiražom, korišćenju vraćenog materijala i recikliranju.

Upotreba recikliranog papira u izdavačkim kućama, sortiranje otpada, sakupljanje i odlaganje istrošenih baterija, korišćenje energetski efikasnih multifunkcionalnih uređaja u režimu mirovanja i dvostrano štampanje.

Upravljanje tiražom i povratnim materijalom

Kako bi se smanjio uticaj proizvodnje novina i časopisa na životnu sredinu, Ringier Serbia se trudi da optimizuje proizvodni proces.

Optimizujemo cirkulaciju naših štampanih izdanja poboljšanjem predviđanja prodaje i dovođenjem lokalne distribucije naših časopisa na pojedinačna prodajna mesta. Proces optimizacije je olakšan kroz primenu elektronskih sistema praćenja prodaje, analizama i eventualnim preraspodelama tiraža na dnevnom nivou…

Za štampanje svojih novina i magazina, Ringier Serbia koristi papir samo iz poznatih izvora. Svi dobavljači papira potpisuju klauzulu o održivom razvoju koja se, između ostalog, tiče standarda upravljanja šumama.

Prevoz periodičnih publikacija i časopisa uglavnom obavljaju spoljne transportne kompanije koje su dužne da optimizuju svoje usluge kroz racionalno planiranje ruta.

Potrošnja struje

U 2018. potrošnja elektične energije iznosila je 1.586 MVh, a u 2017. 2.303 MVh, što iznosi smanjenje za 717 MVh. Kada ove podatke uporedimo sa prerađenom količinom papira po godinama, dobijamo parametar da za preradu jedne tone papira tokom 2018. smo trošili 113,9 kVh odnosno u 2017. smo trošili 178,9 kVh što predstavlja smanjenje od 36,6% u 2018. u odnosu na 2017.

Potrošnja vode

U 2018. potrošnja vode je iznosila 6.499 metara kubnih, a u 2017. 7.748 metara kubnih, što je smanjenje za 1.249 kubnih metara. Kada ove podatke uporedimo sa prerađenom količinom papira po godinama dobijamo parametar da za preradu jedne tone papira tokom 2018. smo trošili 0,602 m3 odnosno 2017. smo trošili 0,464 m3 što predstavlja smanjenje od 22,9% u 2018. u odnosu na 2017.

Gasovi staklene bašte

U prethodnom periodu kompanija je sprovela niz inicijativa u cilju poboljšanja efikasnosti korišćenja resursa u odnosu na emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Ove mere uključuju: povećanje svesti zaposlenih o praksama uštede energije (smanjenje potrošnje energije isključivanjem uređaja koji nisu u upotrebi, isključenja osvetljenja u prostoru u kome niko ne boravi i dr.); zamena dela postojećeg neonskog osvetljenja sa LED osvetljenjem i ugradnja senzora pokreta.