Potrebno je:

Potrebno je da imate osnovno razumevanje bezbednosnog aspekta računarskih sistema i web protokola, imate iskustvo u rešavanju korisničkih problema pri radu sa korporativnim aplikacijama i Microsoft Office aplikacijama, kao i praktično iskustvo u instalaciji, nadgledanju i održavanju operativnih sistema.

Od Vas očekujemo da:

  • Pružate daljinsku i on-site tehničku podršku zaposlenima
  • Implementirate softverska rešenja kod zaposlenih
  • Pružate pomoć i obučavate zaposlene u korišćenju softvera
  • Predlažete  moguća rešenja za optimizaciju procedura
  • Svakodnevno kominicirate putem telefona i e-mail-a sa zaposlenima
  • Prenosite povratne informacije i sugestije rukovodiocu
  • Prosleđivanje nerešenih problema sledećem nivou podrške
  • Testirate softvere i aplikacije